Du är här:Start > Verksamhet > Söndagsskola

Barnens egen gudstjänst

Vår söndagsskiola heter Himlakul. Den hålls parallellt med söndagens gudstjänst klockan 11.00 - 12.30.


På Himlakulsamlingarna brukar vi sjunga tillsammans,höra någon av ledarna berätta något ur Bibeln, göra någon rolig aktiviter och samla in pengar till våra fadderbarn.

Alla barn i åldrarna 0-12 år är välkomna till Himlakul.