Predikan i text

Du kan i regel avlyssna de gudstjänster som hålls i Korskyrkan i efterhand. De publiceras då som en ljudfil under menyn "Lyssna".
Då och då finns önskemål om att någon predikan eller något föredrag även skulle kunna ges ut som textfil. Då detta sker går den att hitta här.

Vad ser du? - Predikan, Micael Nilsson, 2015-10-25