Familjeäventyret

Hur kan vi som familj följa Jesus och samtala om Gud i hemmet?
Hur kan hemmet fungera som kyrka och kyrkan som hem?
Hur kan jag som förälder visa vägen till en tro som bär?

Genom Familjeäventyret vill Korskyrkan skapa en mötesplats där vi som föräldrar och familjer kan stödja varandra i familjelivets utmaningar och möjligheter.
Vi träffas ett par gången per termin för seminarier, samtal, gemenskap och kreativa aktiviteter och andakter för familjen.

Program för samlingarna:
09.30 Inledning med kort andakt, kaffe
10.00-11.30 Seminarium och samtal, parallella barnaktiviteter
11.30-12.30 Gemensam lunch till självkostnadspris
12.30-13.30 Take it home, aktivitet familjevis

Välkommen!