Vill du stödja Korskyrkan?

Tycker du att det är bra att Korskyrkan finns?

Vill du stödja vårt arbete och hjälpa oss att utvecklas?


Det finns många möjligheter att engagera sig i vår kyrka. Först och främst berikar du förstås vår gemenskap genom att själv bli en del av den. Välkommen att besöka våra gudstjänster och samlingar.

En kristen kyrka bedriver dessutom oftast ett ganska omfattande arbete, i vårt land såväl som i många andra länder. Arbetet omfattar sociala projekt, arbete för mänskliga rättigheter, utbildning, stödjande av andra kyrkor, evangelisation, barn- och ungdomsarbete, träffpunker... och mycket, mycket annat. Vill man engagera sig i något av detta så finns det gott om möjligheter. Berätta bara för oss vad du tycker om att göra så ska vi försöka hjälpa dig vidare.

Ett annat sätt att stödja vårt arbete är att ge pengar till det. Vår kyrka finns för att det finns människor som valt att ge sitt eget, helt frivilliga, bidrag genom kollekter och andra insamlingar. I regel tas sådana kollekter upp vid kyrkans gudstjänster.

Det går också att ge pengar via vårt bankgiro: 432-2079
eller via vårt Swishkonto: 123 576 32 97

Vi planerar att bygga om vår kyrka och samlar nu in pengar till arbetet. Vill du stödja detta är din gåva välkommen.
Du kan ge på bankgiro: 640-8686
eller till Swishkonto: 123 023 48 64

Det finns, som sagt, många sätt för den som önskar att ge sitt bidrag till kyrkans liv och utveckling i världen att göra det. Och för allt bör Paulus ord från 2 Kor 8:12 gälla: "Har bara någon den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har."