Tillsammans går vi igenom Markusevangeliet

Under vårens gudstjänster i Korskyrkan kommer vi läsa Markusevangeliet tillsammans. Extra bra tror vi att det blir om du också vill vara med och läsa i Markusevangeliet hemma för dig själv eller tillsammans med någon vän.

Equmeniakyrkan har tagit fram en del material som vi kan använda. Dels finns det ett häfte: ”Markus runt på 90 dagar”, där olika människor har delat sina tankar utifrån sin bibelläsning. Du får alltså ett avsnitt att läsa ur Markusevangeliet varje dag och en personlig betraktelse. Häftet hittar du att ladda ner på: Equmeniakyrkans hemsida. Vill du ha hjälp kan vi skriva ut det åt dig i kyrkan. Du som vill läsa bibeltexten mer fristående kan använda dig av bibelläsningsplanen ”Läs Markus och möt Jesus”.

Både häftet och planen går också att läsa i appen bibelstund.

Några av gudstjänsterna under våren följer inte läsningen av Markus och därför kan du som ändå vill läsa i takt med våra gemensamma samlingar ha nytta av tabellen.

Så läs Markus och möt Jesus!

 

 

 

Publicerat den 28 januari