Husgrupper för barnfamiljer

Låt barnen vara med! Det är inte lätt att få livspusslet att gå ihop. Kanske kan vi hjälpa varandra. Onsdag den 10 januari kl 18.30 inbjuder vi till en informationskväll omkring uppstart av nya husgrupper, nämligen för barnfamiljer. Vi tänker att dessa grupper ska involvera hela familjen, d.v.s. inte bara innehålla barnvakt. Vi tror att barnen också ska få vara med och prata Bibel och be. Clint och Malin Brooks har arbetat en del med liknande grupper i sin gamla hemförsamling i USA och kommer under kvällen att ge del av sina erfarenheter från detta. Välkommen!

Publicerat den 30 november