Du är här:Start > Om oss > Historik

Vår församling föddes under en andlig rörelse i Borås på 1930-talet

Korskyrkans församling bildades under namnet Tabernakelförsamlingen, den 9 december 1933 av 136 personer varav 134 tidigare tillhört Borås Baptistförsamling.

I början av 1930-talet var många frikyrkor i Borås förenade i en stor möteskampanj under pastor Frank Mangs ledning. Under denna tid fick staden uppleva en omfattande väckelse. Många kom till tro och lät döpa sig för att anslutas bl.a. till Borås Baptistförsamling. Samtidigt fanns olika sätt att se på en del teologiska frågor. Delvis som en konsekvens av detta valde en stor grupp att bilda en ny församling, Tabernakelförsamlingen, som kom att samarbeta med Örebromissionen, ett nyare baptistsamfund i vårt land.

En liknande utveckling förekom också på många andra platser. Under de fem första åren efter grundandet fick församlingen uppleva en kraftig tillväxt. År 1935 tillkom nästan 100 personer. Under denna tid hände det inte så sällan att vaktmästaren fick sätta upp skylten ”fullsatt” på dörren till kyrkan. Senare har församlingen antagit namnet Korskyrkan.

Korskyrkan är alltså en del av den frikyrkorörelse som växte fram i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.