Du är här:Start > Om oss > EFK

Korskyrkan är ansluten till
Evangeliska Frikyrkan
.

Evangeliska Frikyrkan, EFK, är ett av de svenska samfund som har sina rötter i den svenska frikyrkorörelsen: en väckelse- och folkrörelse som växte fram i slutet av 1800-talet, och som då kom att betyda mycket för samhällsutvecklingen, demokratirörelsen och det sociala ansvarstagandet i vårt land.

EFK är dessutom en en sammanslagning av tre äldre samfund, Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen, som blev ett nytt gemensamt samfund 1 januari 1997.