• Välkommen till Korskyrkan!

  • Kom och fira gudstjänst
    Söndagar 11.00. Välkommen!

  • Konfirmation i Korskyrkan
    Anmälningen är öppen! Klicka på bilden för mer info!

  • 20/30
    Till dig som är runt 20/30år! Välkommen till våra olika 20/30-samlingar just för dig. Gå in på vår Facebook-sida för mer information.

Välkommen

Vi vill att Korskyrkan ska vara en generös gemenskap med utrymme för så väl tro som sökande, för så väl kampen med livet som för glädjen över allt, för så väl mötet människor emellan liksom för det stora och viktiga gudsmötet. Därför är våra samlingar öppna för alla som vill komma.