• Habolägret 2018!
    Nu kan du anmäla dig till årets Haboläger som är från 3 till 7 april. Klicka på bilden för mer info!

  • Kvinnofrukost 17/3, 09.00
    Ulf & Elisabeth Levin berättar om sin volontärtjänst på Mercyships, världens största civila sjukhusfartyg. Anmälan senast 14/3.

  • Mer info om tjänsten
    Klicka på bilden

Välkommen

Vi vill att Korskyrkan ska vara en generös gemenskap med utrymme för så väl tro som sökande, för så väl kampen med livet som för glädjen över allt, för så väl mötet människor emellan liksom för det stora och viktiga gudsmötet. Därför är våra samlingar öppna för alla som vill komma.